Asutusest

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenuseid ministeeriumi valitsemisala asutustele ning vastavalt kokkuleppele ka teistele asutustele.

Meie klientide hulgas on ka Kultuuriministeerium ja mitmed tema allasutused nagu näiteks Rahvusraamatukogu, Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusooper Estonia.

RMITi tegevust reguleerib asutuse põhimäärus, strateegilisi eesmärke kajastab arengukava ja eesmärkide saavutamist toetab eelarve.

RMITi struktuur on kujundatud selliselt, et paremini viia ellu meie visiooni – olla strateegiliseks partneriks ja paindlikult reageerida klientide ärivajaduste muutumisele.

RMITi üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla tõhus ja eeskujulik organisatsioon. Seda suunda toetab ka meie taotlus oma kvaliteedijuhtimisssüsteemiga teistele eeskujuks olla. Alates 2017. aastast omame rahvusvaheliselt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimisstandardit vastavust tunnistavat ISO sertifikaat.

RMIT kannab ka ”Kaugtöö tegija” märgist. Meil on mitmeid kaugtööd tegevaid inimesi, kes töötavad suure osa ajast kodus. RMITis võimaldatakse töötamist ka paindliku ajagraafiku alusel ja toetatakse igal võimalikul moel töö- ja pereelu ühitamist.

Teenused

RMIT pakub oma klientidele teenuseid kahes peamises suunas.

Töökohaga seotud teenused hõlmavad arvutitöökohta (lauaarvuti, süler, monitor) ning sellega seotud võrguteenuseid. Sellega kaasnevad kasutaja tavateenused nagu e-post, kalender, meililistid, võrguketas, failiserverid, printimisvõimalused, telefon, esitlustehnika jne.

Sama suuna all pakume ka asutustele keskseid teenuseid – rakendused ja infosüsteemid, millel toetub suure osa klientide omavaheline suhtlus ja tööalane infovahetus (välis- ja siseveebid ning muud tööks vajalikud keskkonnad).

Teine suund on äriteenuste ülalhoid ja arendamine – toetame oma klientide IT keskkondade toimimist põhimõttel, et RMIT on partneriks, kellele toetuda kogu teenuse elutsükli vältel.

RMIT pakub lisaks ka huvitatud asutustele keskse hankija teenust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna riigihangetes.

RMITi peamised kliendid on küll põhimääruse kohaselt Rahandusministeeriumi valitsemisala asutused, kuid RMIT on valmis pakkuma teenuseid ka teistele riigi- siht- või kohalikele omavalitsusasutustele. Pakume  IT täisteenust - alates töökoha ja taristu/majutuse teemadest kuni äriinfosüsteemide majutuse ja arendamiseni. Konkreetsema huvi korral kirjutage aadressil teenused@rmit.ee.

Dokumendid

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Loe edasi

Teabenõue

Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Loe edasi

Hanked

RMIT pakub klientidele riigihangete läbiviimise teenust. Alates 12.10.2017 on RMIT ka riigiülese keskse hankija rollis ehk saame pakkuda teistele asutustele riigihangete korraldamist IKT valdkonna riigihangetes.

RMITi 2021. aasta riigihangete plaan on kinnitatud. RMIT lähtub hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ning RMITis kehtestatud riigihangete korrast. Tekkivate küsimuste korral võib pöörduda riigihangete juhi Annika Rokk’i poole (annika.rokk@rmit.ee).

RMIT on taotlenud oma IT-projektidele rahastust ka Euroopa Liidu vahenditest.

 

Kontaktid

Meelis Riimaa

Meelis Riimaa

direktor
671 3940

Marek Mägi

Marek Mägi

direktori asetäitja
5635 2652

Annika Rokk

Annika Rokk

Üldosakonna
riigihangete juht
671 3731

Egle Martinson

Egle Martinson

Üldosakonna
tugiteenuste spetsialist
671 3898

Aiki Niit

Aiki Niit

Infoturbe osakonna
juhataja
6713999

Margus Reitalu

Margus Reitalu

Üldosakonna
juhataja
671 3773

Marko Mäe

Marko Mäe

Maksu- ja tollivaldkonna äriteenuste osakonna
juhataja
525 6790

Katre Noor

Katre Noor

Äriteenuste osakonna
juhataja ülesannetes
524 8784

Helina Kalbe

Helina Kalbe

Töökohateenuste osakonna
juhataja ülesannetes
5683 0231

Andrus Leevik

Andrus Leevik

Süsteemide hooldusosakonna
juhataja

Merje Pihlak

Merje Pihlak

Kesksete teenuste osakonna
juhataja
519 49065

Siim Karus

Siim Karus

Tarkvaraarenduse osakonna
juhataja ülesannetes
671 3833

Kasutajatugi

Kasutajatugi

E-N 08:00 - 17:00
R 08:00 - 15:45
Telefon: 880 0880