Asutusest

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenuseid ministeeriumi valitsemisala asutustele ning vastavalt kokkuleppele ka teistele riigi-, siht- ja kohalikele omavalitsusasutustele.

Alates 1. jaanuarist 2018 on RMITi kliendiks näiteks Kultuuriministeerium. 2018. aasta kestel asutakse töökohaga seotud teenuseid ning infoturbeteenust pakkuma ka allasutustele, sh Rahvusraamatukogu, Eesti Rahva Muuseumile ja Rahvusooper Estoniale.

RMITi tegevust reguleerib asutuse põhimäärus, strateegilisi eesmärke kajastab arengukava ja eesmärkide saavutamist toetab eelarve.

RMITi struktuur on kujundatud selliselt, et paremini viia ellu meie visiooni – olla strateegiliseks partneriks ja paindlikult reageerida klientide ärivajaduste muutumisele.

RMITi üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla tõhus ja eeskujulik organisatsioon. Seda suunda toetab ka meie taotlus oma kvaliteedijuhtimisssüsteemiga teistele eeskujuks olla. 2017. aasta maikuus omistati RMITile rahvusvahelisele ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimisstandardile vastavust tunnistav ISO sertifikaat.

2018. aastal tunnustati RMITi ”Kaugtöö tegija” märgisega. RMITis on mitmeid kaugtööd tegevaid inimesi, kes töötavad suure osa ajast kodus. RMITis võimaldatakse töötamist ka paindliku ajagraafiku alusel.

RMITi suuremad kliendid

Oleme klientidele oluline tehnoloogiapartner eesmärkide saavutamisel

Teenused

RMIT pakub oma klientidele teenuseid kahes peamises suunas.

Töökohaga seotud teenused hõlmavad arvutitöökohta (lauaarvuti, süler, monitor) ning sellega seotud võrguteenuses. Loogiliselt on sellega seotud kasutaja tavateenused nagu e-post, kalender, meililistid, võrguketas, failiserverid, printimisvõimalused, telefon, esitlustehnika jne.

Sama suuna all pakume ka asutustele keskseid teenuseid – rakendused ja infosüsteemid, millel toetub suure osa klientide omavaheline suhtlus ja tööalane infovahetus (välis- ja siseveebid ning muud tööks vajalikud keskkonnad).

Teine suund on äriteenuste ülalhoid ja arendamine – toetame oma klientide IT keskkondade toimimist põhimõttel, et RMIT on partneriks, kellele toetuda kogu teenuse elutsükli vältel.

Lisaks pakub RMIT konsultatsiooniteenust infoturbe, IT hangete ja kvaliteedijuhtimise valdkondades.

Alates 12.10.2017 pakub RMIT teistele asutustele keskse hankija teenust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna riigihangetes.

RMITi peamised kliendid on küll põhimääruse kohaselt Rahandusministeeriumi valitsemisala asutused, kuid RMIT on valmis pakkuma teenuseid ka teistele riigi- siht- või kohalikele omavalitsusasutustele. Pakume ka IT täisteenust - alates töökoha ja taristu/majutuse teemadest kuni äriinfosüsteemide majutuse ja arendamiseni. Konkreetsema huvi korral kirjutage aadressil teenused@rmit.ee. Vastame teile esimesel võimalusel ja lepime kokku edasistes tegevustes.

RMIT visioon keskendub kolmele arengusuunale: partnerlus, teenuste terviklikkus ja kvaliteet ning tõhus organisatsioon

Dokumendid

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Loe edasi

Oleme strateegiliseks partneriks IT lahenduste väljatöötamisel

Teabenõue

Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Loe edasi

Oleme paindlikud ja arvestame muutuvate vajadustega oma teenuste pakkumisel

Hanked

RMIT pakub klientidele riigihangete läbiviimise teenust. Alates 12.10.2017 on RMIT ka riigiülese keskse hankija rollis ehk saame pakkuda teistele asutustele riigihangete korraldamist IKT valdkonna riigihangetes.

 

RMIT riigihangetega on võimalik tutvuda riigihangete registris. 2018. aasta kavandatud hanked on koondatud riigihangete plaani. RMIT lähtub hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ning RMITis kehtestatud riigihangete korrast.

RMIT on taotlenud oma IT-projektidele rahastust ka Euroopa Liidu vahenditest.

Me oleme juhtiv avaliku sektori IT-asutus

Tööpakkumised

IT VARADE HALDUR

Kandideeri

Kontaktid

Margus Noormaa

Margus Noormaa

Direktor
671 3777

Meelis Riimaa

Meelis Riimaa

Direktori asetäitja
671 3940

Kerstin Laidmäe

Kerstin Laidmäe

Kvaliteedijuht
671 3880

Annika Rokk

Annika Rokk

Riigihangete juht
671 3731

Egle Martinson

Egle Martinson

Tugiteenuste spetsialist
671 3898

Marko Mäe

Marko Mäe

Maksu- ja tollivaldkonna äriteenuste osakonna
juhataja
525 6790

Epp Laanepõld

Epp Laanepõld

Äriteenuste osakonna
juhataja
568 98027

Marek Mägi

Marek Mägi

Tarkvaraarenduse osakonna
juhataja
5635 2652

Keio Piiroja

Keio Piiroja

Süsteemide hooldusosakonna
juhataja
671 3789

Aiki Niit

Aiki Niit

Töökohateenuste osakonna
juhataja
671 3999

Triin Tars

Triin Tars

Kesksete teenuste osakonna
juhataja
671 3728

Kasutajatugi

Kasutajatugi

E-N 08:00 - 17:00
R 08:00 - 15:45
Telefon: 880 0880