Missioon

Oleme klientidele oluline tehnoloogiapartner eesmärkide saavutamisel.

 

Visioon

RMIT visioon keskendub kolmele arengusuunale: partnerlus, teenuste terviklikkus ja kvaliteet ning tõhus organisatsioon. Igal suunal on sõnastatud visioon, mille elluviimiseks oleme planeerinud arengukavas eesmärgid ning alaeesmärgid.

Partnerlus: Oleme oma klientidele strateegiliseks partneriks äriprotsesse toetavate IKT-lahenduste väljatöötamisel

Teenuste terviklikkus ja kvaliteet: Meie teenused on kvaliteetsed, oleme teenuste pakkumisel paindlikud ja arvestame muutuvate vajadustega

Tõhus organisatsioon: Me oleme juhtiv avaliku sektori IT-asutus

 

Väärtused

Asjatundlikkus

Oma valdkonnas oleme pädevad ja toetame oma teadmistega valitsemisala asutusi otsuste tegemisel. Me teame, mida teeme.

Usaldusväärsus

Meie lubadused ja kokkulepped peavad. Kõike, mida lubame, teeme hästi ja tähtajaks.

Abivalmidus

Kus viga näeme laita, seal tuleme ja aitame. Aitame ka siis, kui see ei kuulu otseselt meie tööülesannete hulka või oleme kokku leppinud teisiti. Otsime lahendusi.