Klientide arvamused

Raigo Uukkivi

Raigo Uukkivi
Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler

Hindan RMITi kui kompetentsikeskuse tegevust IT hangete korraldamisel tulemuslikuks. Rahandusministeerium saab RMITi tegevusest väärtust arenduste ärianalüüsis ning testimises, samuti on heal tasemel korraldatud registrite majutus ja haldus.

Suures pildis ootan RMITi rolli olulist kasvamist kvaliteetse ja kuluefektiivse IT halduse pakkujana valitsussektoris laiemalt ning uute innovaatiliste lahenduste eestvedajana. Arenduste osas võiks tekkida võimekus väikearenduste tegemiseks majasiseselt.

Valdur Laid
Maksu- ja Tolliameti peadirektor

MTA avalikud teenused on sisuliselt kõik ka e-teenused ning neid kasutatakse inimeste ja ettevõtete poolt enam kui 98% ulatuses digitaalselt. Nende teenuste arengu ja toimimise jaoks kriitiline IT kompetents ja sellega seonduv äriline vastutus paikneb meie vaates RMITis. Seetõttu võib öelda, et RMIT ja MTA moodustavad avalikkusele pakutava lõpptulemuse vaates ühe terviku, mille kvaliteetse toimimise aluseks on professionaalsus, pikk ühine ajalugu ja igapäevane koos tegemine.

MTA-ga seotud mahud moodustavad enam kui 75% RMITi eelarvest ning MTA on omakorda nabanööri pidi seotud RMITi võimekusega. Tulevikus näen seetõttu veelgi rohkem ühiseid spetsialiseerunud tiime, kus RMITi ja MTA inimesed vastutavad kliendivaates üheskoos MTA teenustega seotud äriliste lõpptulemuste eest. Lisaks näen RMITis tänasest suuremat potentsiaali tehnoloogilise innovatsiooni MTAsse toojana.

Valdur Laid
 Janne Andresoo

Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Koostöö RMITiga on meile olnud igati viljakas. Juhtimismudel, kus kogu IT taristu haldus ja arendused viiakse läbi välise partneri toel, oli meile suur õppetund. Uut moodi tuli ümber mõtestada meie soovid ja vajadused, õppisime äripoolel end selgemini sõnastama ja eesmärke seadma. RMIT ja nende tublid töötajad on sellel teekonnal suureks abiks, me õpime koos. RMIT on selge IT organisatsioon ja meile väga oluline partner!

Kliendid

Rahandusministeerium
Kultuuriministeerium
Maksu- ja Tolliamet
Riigi Tugiteenuste Keskus
Statistikaamet
Pärnu Muuseum
SA Hiiumaa Muuseumid
Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseum
Rannarootsi Muuseum
Eesti Arhitektuurimuuseum
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
Saaremaa Muuseum SA
Tartu Kunstimuuseum
A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel SA
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Hoiuraamatukogu
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Rahvusooper Estonia
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
ERSO
Rahvakultuuri Keskus
Vene Teater
Endla Teater
Eesti Kultuurkapital
Võru Instituut
Unesco